Własność CSS margin-right

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS margin-right ustawia szerokość prawego marginesu fizycznego elementu. Jest to własność niedziedziczona.

Przykład

W tym przykładzie element aside będzie miał prawy marginesy o szerokości 20 pikseli:

<style>
article {
  margin-bottom: 0;
  background-color: coral;
  float: right;
}
aside {
  margin-right: 20px;
  background-color: lightpink;
  float: right;
}
</style>
...
<article>Lorem ipsum dolor.</article>
<aside>Treść poboczna.</aside>

Efekt:

Efekt zastosowania własności CSS margin-right

Gdyby usunięto deklarację własności margin-right z powyższej reguły CSS, to te elementy wyglądałyby tak:

Efekt braku zastosowania własności CSS margin-right

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność margin-right:

Wartość początkowa własności margin-right to 0.

Składnia

Własność margin-right przyjmuje jedną wartość typu opisanego powyżej, która określa szerokość prawego marginesu elementu.

margin-right: wartość;

Zastosowanie

Wszystkie elementy z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table.

Dodatkowo własność margin-right działa także w pseudoelementach ::first-letter i ::first-line.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Box Model Module Level 3 – margin-right