Własność CSS margin-inline-end

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS margin-inline-end ustawia szerokość końcowego marginesu logicznego w orientacji śródliniowej. Jest to własność niedziedziczona.

Ustawienie własności margin-inline-end jest odwzorowywane na odpowiednią własność fizyczną marginesu zależnie od kierunku i orientacji pisma. W przypadku dokumentów w językach pisanych od lewej strony i od góry (takich jak polski, angielski itd.) ta własność odpowiada własności margin-right, np.:

div {
 background-color: lightpink;
 display: inline-block;
}
p {
 margin-inline-end: 30px;
 background: coral;
}
...
<div><p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p></div>

W tym przykładzie zdefiniowaliśmy końcowy logiczny margines śródliniowy o szerokości 30 pikseli, dzięki czemu uzyskaliśmy efekt widoczny na poniższym zrzucie ekranu:

Efekt zastosowania własności CSS margin-inline-end

Jak widać margines został zastosowany po prawej stronie, ponieważ to jest logiczny koniec elementu w orientacji śródliniowej, i odpowiada mu własność margin-right.

A teraz tę samą deklarację własności margin-inline-end zastosujemy do tekstu pionowego, pisanego od prawej do lewej.

div {
 background-color: lightpink;
 display: inline-block;
}
p {
 margin-inline-end: 30px;
 background: coral;
 writing-mode: vertical-rl; 
}
...
<div><p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p></div>

Efekt:

Efekt zastosowania własności CSS margin-inline-end do tekstu pionowego

W tym przypadku margines również został zastosowany na logicznym końcu, ale zmieniła się orientacja elementu i stąd też zmiana lokalizacji obszaru marginesu. Teraz własność margin-inline-end odpowiada własności margin-bottom.

Obsługiwane wartości

Typy wartości przyjmowane przez własność margin-inline-end:

 • Liczby z jednostką długości
 • Procenty – wartości procentowe odnoszą się do szerokości (w przypadku dokumentów zawierających tekst w języku pisanym od lewej do prawej strony) nadrzędnego elementu blokowego, czyli zawierającego ten element, dla którego jest zdefiniowany margines.
 • auto – szerokość marginesu jest dobierana przez przeglądarkę. Tej wartości czasami używa się do centrowania elementów na stronie.

Wartość początkowa własności margin-inline-end to 0.

Składnia

Własność margin-inline-end przyjmuje jedną wartość określającą szerokość końcowego logicznego marginesu śródliniowego, np.:

margin-inline-end: 10px;

W powyższym przykładzie końcowy margines śródliniowy będzie miał szerokość 10 pikseli.

Zastosowanie

Własność margin-inline-end ma zastosowanie do wszystkich elementów z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table.

Dodatkowo własność margin-inline-end działa także w pseudoelementach ::first-letter i ::first-line.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy z wyjątkiem elementów tabeli, które mają własność display ustawioną na inną wartość niż table-caption, table oraz inline-table
Obsługiwane wartości
Wartość początkowa0
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – margin-inline-end