Pseudoklasa CSS :last-of-type

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :last-of-type reprezentuje ostatni element określonego typu spośród grupy elementów siostrzanych, tzn. znajdujących się na tym samym poziomie drzewa dokumentu.

Przykład użycia :last-of-type

W tym przykładzie czerwony kolor będzie miało słowo tekstu.

<style>
  span:last-of-type {color: red}
</style>
…
<div>
  <p>Akapit <span>bardzo</span> ciekawego <span>tekstu</span>.</p>
</div>

:last-child vs :last-of-type

Pseudoklasa :last-child odnosi się do elementu określonego typu, który jest ostatnim dzieckiem innego elementu, natomiast pseudoklasa :last-of-type odnosi się do ostatniego elementu określonego typu będącego dzieckiem innego elementu (po nim mogą znajdować się jeszcze inne elementy siostrzane), np.:

<style>
  span:last-child {color: red}
</style>
…
<div>
  <p><span>Akapit</span> ciekawego <span>tekstu</span>, który jest <strong>ważny</strong>.</p>
</div>

W tym przypadku pseudoklasa :last-child nie wybierze żadnego elementu span. A teraz spójrz na poniższy przykład:

<style>
  span:last-of-type  {color: red}
</style>
…
<div>
  <p><span>Akapit</span> ciekawego <span>tekstu</span>, który jest <strong>ważny</strong>.</p>
</div>

W tym przypadku słowo tekstu będzie czerwone.

Składnia :last-of-type

Składnia pseudoklasy :last-of-type:

:last-of-type {...}