Pseudoklasa CSS :last-child

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :last-child wybiera każdy element, który jest ostatnim dzieckiem innego elementu. Jeśli dołączymy ją do selektora, to będzie wybierała każdy element wskazywany przez ten selektor, który jest ostatnim dzieckiem innego elementu.

Przykład użycia :last-child

W tym przykładzie czerwony kolor pisma będzie miało słowo tekstu.

<style>
  span:last-child  {color: red}
</style>
…
<div>
  <p>Akapit <span>bardzo</span> ciekawego <span>tekstu</span>.</p>
</div>

Składnia :last-child

Składnia pseudoklasy :last-child:

:last-child {...}