Pseudoklasa CSS :lang()

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :lang() wybiera elementy na podstawie tego, w jakim są języku, czyli praktycznie na podstawie wartości atrybutu lang lub ustawienia elementu meta.

Przykład użycia :lang

Przykład użycia pseudoklasy :lang – wszystkie elementy i zawierające tekst w języku francuskim będą miały zielony kolor pisma.

<style>
  i:lang(fr) {color: green}
</style>
…
<i lang="fr">case à cocher</i>

Poniższy zrzut ekranu przedstawia wynik zastosowania tej reguły CSS.

Wynik użycia pseudoklasy CSS :lang

Składnia :lang

Składnia pseudoklasy :lang:

:lang(kody języka) {...}

Parametry i dodatkowe przykłady

Pseudoklasa :lang() przyjmuje listę rozdzielanych przecinkami kodów języka zgodnych z normą BCP 47, choć w bardziej technicznym ujęciu mogą to być dowolne prawidłowe identyfikatory CSS, np.:

:lang(en, fr)

Wielkość liter w kodach języka nie jest rozróżniana. Ponadto kody te można umieścić w pojedynczym lub podwójnym cudzysłowie albo pozostawić bez cudzysłowu. Wszystkie poniższe przykłady są prawidłowe:

:lang(en, fr)
:lang(en, FR)
:lang("en", "fr")

Jeśli zostanie podany tylko podstawowy kod języka, np. en, to pseudoklasa :lang() automatycznie będzie dopasowywać także wszystkie jego wersje, np. en-US itd.:

:lang("en")
…
<p lang="en-US">…</p>

Ponadto można używać symbolu wieloznacznego *, ale musi on dotyczyć pierwszej części kodu języka, np.:

:lang("*-US")
…
<p lang="en-US">…</p>

Pseudoklasa :lang działa także w przypadku ustawienia języka całego dokumentu za pomocą elementu meta.

<meta http-equiv="content-language" content="fr">

Poniższa reguła CSS będzie odnosić się do całego dokumentu zawierającego w nagłówku powyższy element meta.

:lang(fr) {color: green}