Własność CSS font-size

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS font-size ustawia rozmiar pisma wybranego elementu. Rozmiar ten można ustawić zarówno za pomocą jednego z kilku dostępnych słów kluczowych, jak i przy użyciu wartości liczbowej.

Wartości i składnia

Własność font-size przyjmuje następujące wartości:

  • Bezwzględne słowa kluczowe: słowa te określają rozmiar na podstawie domyślnego rozmiaru pisma przeglądarki, który najczęściej wynosi 16 pikseli i odpowiada słowu kluczowemu medium. Każde z pozostałych słów oznacza odpowiednio wartość mniejszą lub większą o współczynnik podany w nawiasie: xx-small (3/5), x-small (3/4), small (8/9), medium (1), large (6/5), x-large (3/2), xx-large (2/1), xxx-large (3/1).
  • Względne słowa kluczowe: smaller i larger. Jeśli element nadrzędny ma rozmiar pisma określony za pomocą bezwzględnego słowa kluczowego, to względne słowa kluczowe mogą oznaczać odpowiednio pozycję poprzednią (smaller) lub następną (larger). Jeśli na przykład odziedziczona wartość to x-large, to słowo smaller może oznaczać large, a słowo largerxx-large.

    Jeśli odziedziczona jest wartość liczbowa, to stosowany jest współczynnik, który zależy od przeglądarki i elementu, ale powinien się on mieścić w przedziale 1,2-1,5.

  • Dodatnia liczba z jednostką długości: wartości ujemne są niedozwolone
  • Wartość procentowa: odnosi się do rozmiaru pisma odziedziczonego po elemencie nadrzędnym
  • Słowo kluczowe math: dotyczy elementów matematycznych (języka MathML). Wartość jest określana przy użyciu specjalnych matematycznych zasad skalowania.

Przykłady

Poniżej znajduje się kilka przykładów ustawienia rozmiaru pisma za pomocą własności font-size:

font-size: 2em;
font-size: 20px;
font-size: 1.5rem;
font-size: xx-large;
font-size: 120%;
font-size: smaller;

Zastosowanie

Własność CSS font-size ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML
Wartość początkowamedium
DziedziczenieTak
SpecyfikacjaCSS Fonts Module Level 4, własność font-size