Własność CSS font-size-adjust

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS font-size-adjust ustawia współczynnik rozmiaru fontu (ang. font aspect value), czyli stosunek wysokości jego małej litery x do rozmiaru pisma.

Własność ta jest przydatna w przypadkach, gdy projektant strony zdefiniuje kilka potencjalnych rodzin fontów do użycia w celu wyrenderowania tekstu. Współczynnik rozmiaru fontu ma wpływ na czytelność tekstu, więc jeśli w foncie drugiego wyboru jest on inny niż w foncie pierwszego wyboru, to w przypadku użycia przez przeglądarkę fontu drugiego wyboru tekst może stracić na czytelności w porównaniu z tekstem wyrenderowanym przy użyciu fontu pierwszego wyboru. Za pomocą własności font-size-adjust można temu zapobiec, sprawiając aby współczynnik rozmiaru fontu był zawsze taki sam.

Na przykład krój pisma Inconsolata ma dość wysoki współczynnik rozmiaru, co oznacza, że jest duża różnica między małymi i wielkimi literami, natomiast krój Tahoma ma mniejszy współczynnik rozmiaru, czyli różnica między małymi i wielkimi literami jest mniejsza. Jeśli pierwszym wyborem jest Inconsolata, a drugim Tahoma, to tekst wyrenderowany przy użyciu pierwszego będzie znacznie różnił się wyglądem i czytelnością od tekstu wyrenderowanego przy użyciu drugiego. Spójrz na poniższą ilustrację.

Różnica współczynników rozmiaru fontów

Te różnice można zniwelować za pomocą własności font-size-adjust:

p {
 font-size-adjust: 0.525;
}

Efekt:

Efekt zastosowania własności font-size-adjust

Wartości i składnia

Własność font-size-adjust jako wartość przyjmuje słowo kluczowe none lub liczbę z przedziału od zera do nieskończoności.

 • none: wyłącza regulację współczynnika rozmiaru fontu.
 • Liczba od 0 do nieskończoności: jest to wartość współczynnika rozmiaru fontu, która zostaje użyta w następującym wzorze: c = ( a / a’ ) s.

  Znaczenie poszczególnych elementów:

  • s – rozmiar pisma (wartość własności font-size)
  • a – wartość własności font-size-adjust
  • a’ – współczynnik rozmiaru obecnego fontu
  • c – skorygowany rozmiar fontu, jaki ma zostać użyty

  Ponieważ własności font-size-adjust używa się do korygowania fontów drugiego wyboru i dalszych, jej ustawienia powinny być oparte na właściwościach fontu pierwszego wyboru. W związku z tym wartość członu (a/a’) powyższego równania powinna wynosić 1.

Zastosowanie

Własność CSS font-size-adjust ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML
Obsługiwane wartości
 • Słowo kluczowe none
 • Liczba z przedziału od zera do nieskończoności
Wartość początkowanone
DziedziczenieTak
SpecyfikacjaCSS Fonts Module Level 4, własność font-size-adjust