Własność CSS font-feature-settings

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS font-feature-settings określa niskopoziomowe właściwości fontów. Jej podstawowym zastosowaniem jest umożliwienie zmiany rzadziej używanych i zaawansowanych ustawień typograficznych, które są przydatne w pewnych szczególnych przypadkach.

Własności tej nie powinno się używać do definiowania jakichkolwiek ustawień, które można zdefiniować za pomocą własności z rodziny font-variant, ponieważ są one bardziej przewidywalne i niektóre z nich mogą być syntetyzowane, jeśli dany font ich nie obsługuje.

Wartości i składnia

Własność font-feature-settings jako wartość przyjmuje słowo kluczowe normal lub rozdzielaną przecinkami listę struktur składających się z czteroznakowego łańcucha określającego właściwość fontu OpenType oraz opcjonalnej wartości, którą może być dowolna liczba całkowita nie mniejsza od zera albo słowo kluczowe on lub off (słowa te odpowiadają wartościom 1 i 0), oddzielonej od tego łańcucha spacją, np.:

p {font-feature-settings: "zero" 1, "flac" on;}

Brak wartości opcjonalnej jest równoznaczny z wartością 1 lub on. W przypadku właściwości OpenType, które nie są typu logicznego, wartość liczbowa określa konkretny glif, który ma zostać wybrany.

Zastosowanie

Własność CSS font-feature-settings ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML
Obsługiwane wartości
  • Słowo kluczowe normal
  • Struktury składające się z właściwości OpenType i opcjonalnej wartości po spacji
Wartość początkowanormal
DziedziczenieTak
SpecyfikacjaCSS Fonts Module Level 4 – własność font-feature-settings