Pseudoklasa CSS :focus

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :focus wybiera element, który jest w trybie gotowości do przyjmowania danych z myszy, klawiatury lub z innych źródeł.

Najczęściej dotyczy więc klikniętych lub aktywowanych w inny sposób elementów formularza i innych elementów wybranych na stronie za pomocą klawisza Tab.

Przykład użycia :focus

Poniższa reguła sprawi, że kiedy użytkownik kliknięciu element input przeznaczony do wprowadzenia adresu e-mail, znajdujący się w nim tekst stanie się pochylony. Następne kliknięcie w dowolnym innym miejscu, poza tym elementem, spowoduje powrót do pierwotnego formatowania.

input[type=email]:focus {font-style: italic}

Składnia :focus

Składnia pseudoklasy :focus:

:focus {...}