Pseudoklasa CSS :focus-within

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :focus-within wybiera element, jeśli on sam lub którykolwiek z jego potomków jest w stanie gotowości do przyjmowania danych wejściowych, czyli wybiera każdy element, który zostałby wybrany przez pseudoklasę :focus lub zawiera element potomny, który zostałby wybrany przez tę pseudoklasę.

Przykład użycia :focus-within

W poniższym przykładzie kliknięcie w którymkolwiek polu tekstowym formularza spowoduje pojawienie się jasnoróżowego obrysu o grubości jednego piksela wokół całego formularza.

<style>
form:focus-within {
  outline: 2px solid lightpink;
}
label {
  display: block;
  margin-bottom: 10px;
}
</style>
...
<form action="skrypt.php">
  <label>Imię: <input></label>
  <label>Nazwisko: <input></label>
  <input  type="button" value="Wyślij">
</form>

Efekt zastosowania tego kodu w przeglądarce:

Efekt zastosowania pseudoklasy :focus-within
Efekt użycia pseudoklasy :focus-within w celu sformatowania elementu formularza

Składnia :focus-within

Składnia pseudoklasy :focus-within:

:focus-within {...}