Pseudoelement CSS ::first-line

> Dodaj do ulubionych

Pseudoelement CSS ::first-line reprezentuje pierwszy wiersz treści wybranego elementu blokowego. Język HTML nie zawiera elementu, który pozwalałby odnieść się do takiego fragmentu treści, ponieważ długość wiersza zależy od paru czynników, w tym od szerokości okna przeglądarki. Dlatego stworzono pseudoelement ::first-line, który ułatwia sformatowanie tego fragmentu treści, niezależnie od jego wymiarów.

Pseudoelement ::first-line jest traktowany jak element poziomu śródliniowego obsługujący tylko niektóre własności CSS:

  • Własności czcionki
  • Własności tła
  • Własności color, letter-spacing, line-height, text-decoration, text-decoration-color, text-decoration-line, text-decoration-style, text-shadow, text-transform, vertical-align oraz word-spacing

Przykład użycia ::first-line

W tym przykładzie pierwszy wiersz akapitu będzie miał zielony kolor pisma niezależnie od szerokości okna przeglądarki.

p::first-line {color: green}
…
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.</p>

W wąskim oknie przeglądarki ten akapit wygląda tak:

Użycie pseudoelementu ::first-line w wąskim oknie

Natomiast w szerszym oknie jego wygląd zmieni się następująco:

Użycie pseudoelementu CSS ::first-line w szerokim oknie

Składnia ::first-line

Składnia pseudoelementu ::first-line:

::first-line {...}