Pseudoelement CSS ::first-letter

> Dodaj do ulubionych

Pseudoelement CSS ::first-letter reprezentuje pierwszą literę tekstu wybranego elementu blokowego, jeśli przed nią nie znajduje się nic innego, np. grafika.

Choć do pierwszej litery tekstu elementu można łatwo się odwołać przez umieszczenie jej np. w elemencie span i nadanie mu identyfikatora albo przypisanie go do klasy, ale pseudoelement ::first-letter umożliwia zrobienie tego bez wprowadzania do dokumentu dodatkowych elementów bez wartości semantycznej.

Jeśli przed lub za pierwszą literą znajduje się znak interpunkcyjny, np. cudzysłów, to jest on uwzględniany jako jedność w połączeniu z następującą po nim literą, np.:

Efekt użycia pseudoelementu ::first-letter

Cyfry są traktowane jak zwykłe litery, np.:

Efekt użycia pseudoelementu CSS ::first-letter do cyfry

Obsługiwane własności przez ::first-letter

Pseudoelement ::first-letter obsługuje tylko niektóre własności CSS:

Przykład użycia ::first-letter

Pseudoelementu ::first-letter można używać na przykład do tworzenia tzw. inicjału, czyli ozdobnie powiększonej pierwszej litery na początku rozdziału, np.:

p {line-height: 1.4}
p::first-letter {
  font-size: 3em;
  float: left;
  margin-top: 0.2em;
  margin-right: 3px
}
…
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.</p>

Efekt:

Użycie pseudoelementu ::first-letter CSS - interpunkcja

Składnia ::first-letter

Składnia pseudoelementu ::first-letter:

::first-letter {...}