Pseudoklasa CSS :enabled

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklada CSS :enabled wybiera elementy interfejsu użytkownika, które są w stanie włączonym. Elementami interfejsu użytkownika w rozumieniu tej pseudoklasy są następujące elementy formularza: button, input, select, textarea, optgroup, option oraz fieldset, a także ewentualne niestandardowe elementy formularza zdefiniowane przez użytkownika.

Elementem w stanie włączonym jest każdy element, który można aktywować, czyli wybrać, wpisać w nim tekst lub wejść z nim w inny rodzaj interakcji. To praktycznie można sprowadzić do stwierdzenia, że stan włączony ma każdy element formularza, który nie ma zdefiniowanego atrybutu disabled.

Przykład użycia :enabled

Poniższa reguła CSS nadaje jasnoróżowy kolor tła wszystkim elementom w stanie włączonym.

:enabled {background-color: lightpink}
…
<label>Wpisz adres e-mail: <input type="email"></label>

Poniższy zrzut ekranu przedstawia efekt tego kodu:

Efekt zastosowania pseudoklasy :enabled

Składnia :enabled

Składnia pseudoklasy :enabled:

:enabled {...}