Pseudoklasa CSS :disabled

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :disabled wybiera elementy, które są w stanie wyłączonym. Jest odwrotnością pseudoklasy :enabled, a więc odnosi się do elementów, których nie można aktywować przez ich wybranie, wpisanie w nich tekstu itd.

W praktyce zakres działania pseudoklasy :disabled sprowadza się do elementów formularza, które mają zdefiniowany atrybut disabled: button, input, select, textarea, optgroup, option oraz fieldset, a także do ewentualnych niestandardowych elementów formularza zdefiniowanych przez użytkownika.

Przykład użycia :disabled

Poniższa reguła CSS sprawia, że wyłączone elementy formularza mają jasnoszary kolor tła:

<style>
:disabled {background-color: lightgrey}
</style>
…
<label>Wpisz adres e-mail: <input type="email" disabled></label>

Efekt zastosowania tego kodu w przeglądarce:

Efekt zastosowania pseudoklasy :disabled

Składnia

Składnia pseudoklasy :disabled:

:disabled {...}