Pseudoklasa CSS :default

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :default wybiera domyślne elementy spośród grup podobnych elementów formularza, np. przyciski radiowe lub pola wyboru. wyboru.

Dokładna lista elementów wybieranych przez pseudoklasę :default została podana w specyfikacji standardu HTML:

Przykład użycia :default

Poniższa reguła CSS spowoduje, że poniższe pole wyboru i przycisk radiowy formularza będą miały zielone obramowanie o grubości dwóch pikseli:


<style>
  :default {outline: 2px solid green}
<style>
…
<input type="radio" checked>
<input type="checkbox" checked>

Efekt:

Efekt zastosowania pseudoklasy :default

Składnia :default

Składnia pseudoklasy :default:

:default {...}