Pseudoelement CSS ::cue

> Dodaj do ulubionych

Pseudoelement ::cue odnosi się do ścieżki tekstowej WebVTT w wybranym elemencie, np. video, a więc za jego pomocą można na przykład formatować napisy do filmów.

Pseudoelement ::cue obsługuje tylko poniższe własności CSS:

 • color
 • opacity
 • visibility
 • text-decoration i wszystkie pokrewne
 • text-shadow
 • background i wszystkie pokrewne
 • outline i wszystkie pokrewne
 • font i wszystkie pokrewne włącznie z line-height
 • white-space
 • text-combine-upright
 • ruby-position

Przykład użycia ::cue

Poniższa reguła CSS sprawi, że napisy do filmu będą miały czarny kolor na białym tle.

::cue {
 color: #000;
 background-color: #fff;
}

Składnia ::cue

Składnia pseudoelementu ::cue:

::cue {...}