Pseudoklasa CSS :checked

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :checked wybiera przyciski radiowe (input type="radio"), pola wyboru (input type="checkbox") i elementy opcji (option), które zostały wybrane lub zaznaczone przez użytkownika.

Przykład użycia :checked

Poniższa reguła CSS spowoduje, że zaznaczone przyciski radiowe i pola wyboru formularza będą miały czerwone obramowanie o grubości 3 pikseli:

<style>
  :checked {outline: 3px solid red}
>/style>
…
<input type="radio">
<input type="checkbox">

Efekt:

Efekt zastosowania pseudoklasy :checked

Składnia :checked

Składnia pseudoklasy :checked:

:checked {...}