Własność CSS border-inline-start-style

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS border-inline-start-style to logiczna własność służąca do ustawiania stylu początkowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej elementu.

Wybór krawędzi przez tę własność zależy od orientacji i kierunku tekstu. Jeśli na przykład tekst jest pisany od góry i od lewej (jak w języku polskim), to własność border-inline-start-style odnosi się do lewej krawędzi obramowania, a więc odpowiada indywidualnej własności fizycznej border-left-style.

Jeżeli natomiast tekst jest pisany od prawej do lewej i w orientacji pionowej (jak np. w języku japońskim), to własność border-inline-start-style odpowiada indywidualnej własności fizycznej border-top-style.

Przykład

W tym przykładzie początkowa krawędź obramowania elementu strong w orientacji śródliniowej będzie czerwoną ciągłą linią o szerokości 4 pikseli:

strong {
  border-inline-start-width: 4px;
  border-inline-start-style: solid;
  border-inline-start-color: red;
}
...
<strong>Lorem ipsum dolor sit amet.</strong>

Efekt:

Efekt użycia własności CSS border-inline-start-style

Wartości

Własność border-inline-start-style przyjmuje jako wartość następujące słowa kluczowe: none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset.

Szczegółowy opis tych wartości znajduje się na stronie opisu własności border-style.

Składnia

Własność border-inline-start-style przyjmuje jedną z wartości stylu obramowania wymienionych powyżej.

border-inline-start-style: słowo_kluczowe;

Zastosowanie

Własność border-inline-start-style ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML, a także do pseudoelementu ::first-letter.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML i pseudoelement ::first-letter
Obsługiwane wartościSłowa kluczowe: none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset.
Wartość początkowanone
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – border-inline-start-style