Własność CSS border-inline-end-width

> Dodaj do ulubionych

Własność border-inline-end-width to logiczna własność służąca do ustawiania szerokości krawędzi końcowej obramowania w orientacji śródliniowej elementu.

Wybór krawędzi przez tę własność zależy od orientacji i kierunku tekstu. Jeśli na przykład tekst jest pisany od góry i od lewej (jak w języku polskim), to własność border-inline-end-width odnosi się do prawej krawędzi obramowania, a więc odpowiada indywidualnej własności fizycznej border-right-width.

Jeżeli natomiast tekst jest pisany od prawej do lewej i w orientacji pionowej (jak np. w języku japońskim), to własność border-inline-end-width odpowiada indywidualnej własności fizycznej border-bottom-width.

Przykład

W tym przykładzie końcowa krawędź obramowania elementu em w orientacji śródliniowej będzie łososiową ciągłą linią o szerokości 4 pikseli:

em {
  border-inline-end-width: 4px;
  border-inline-end-style: solid;
  border-inline-end-color: lightsalmon;
}
...
<em>Lorem ipsum dolor sit amet.</em>

Efekt:

Efekt użycia własności CSS border-inline-end-width

Wartości

Własność border-inline-end-width przyjmuje jako wartość liczbę z jednostką długości lub jedno z następujących słów kluczowych: thin, medium, thick.

Szczegółowy opis tych wartości znajduje się na stronie opisu własności border-width.

Składnia

Własność border-inline-end-width przyjmuje jedną z wartości szerokości wymienionych powyżej.

border-inline-end-width: liczba_z_jednostką lub słowo_kluczowe;

Zastosowanie

Własność border-inline-end-width ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML, a także do pseudoelementu ::first-letter.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML i pseudoelement ::first-letter
Obsługiwane wartościLiczby z jednostką długości i słowa kluczowe thin, medium lub thick
Wartość początkowamedium
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – border-inline-end-width