Własność CSS border-inline-end-color

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS border-inline-end-color to własność logiczna służąca do ustawiania koloru końcowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej elementu.

Wybór krawędzi przez tę własność zależy od orientacji i kierunku tekstu. Jeśli na przykład tekst jest pisany od góry i od lewej (jak w języku polskim), to własność border-inline-end-color odnosi się do prawej krawędzi obramowania, a więc odpowiada własności fizycznej border-right-color.

Jeżeli natomiast tekst jest pisany od prawej do lewej i w orientacji pionowej (jak np. w języku japońskim), to własność border-inline-end-color odpowiada własności fizycznej border-bottom-color.

Przykład

W tym przykładzie końcowa krawędź obramowania elementu span w orientacji śródliniowej będzie czerwoną ciągłą linią o szerokości 6 pikseli:

span {
  border-inline-end-width: 6px;
  border-inline-end-style: solid;
  border-inline-end-color: red;
}
...
<span>Lorem ipsum dolor.</span>

Efekt:

Efekt użycia własności CSS border-inline-end-color

Wartości

Wartością własności border-inline-end-color może być dowolna wartość koloru CSS. Wartością początkową własności border-inline-end-color jest currentcolor.

Składnia

Własność border-inline-end-color przyjmuje jedną wartość koloru CSS, która określa kolor końcowej krawędzi obramowania elementu w orientacji śródliniowej.

border-inline-end-color: wartość_koloru;

Zastosowanie

Własność border-inline-end-color ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML, a także do pseudoelementu ::first-letter.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML i pseudoelement ::first-letter
Obsługiwane wartościWartość koloru CSS
Wartość początkowacurrentcolor
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – border-inline-end-color