Własność CSS border-inline-color

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS border-inline-color to logiczna własność zbiorcza służąca do ustawiania koloru obu krawędzi (początkowej i końcowej) obramowania w orientacji śródliniowej elementu. Ta własność niedziedziczona obejmuje następujące indywidualne logiczne własności obramowania:

Wybór krawędzi przez tę własność zależy od orientacji i kierunku tekstu. Jeśli na przykład tekst jest pisany od góry i od lewej (jak w języku polskim), to własność border-inline-color odnosi się do lewej i prawej krawędzi obramowania, a więc odpowiada indywidualnym własnościom fizycznym border-left-color i border-right-color.

Jeżeli natomiast tekst jest pisany od prawej do lewej i w orientacji pionowej (jak np. w języku japońskim), to własność border-inline-color odpowiada indywidualnym własnościom fizycznym border-top-color i border-bottom-color.

Przykład

W tym przykładzie obie krawędzie obramowania elementu span w orientacji śródliniowej będą różową linią ciągłą o szerokości 5 pikseli:

span {
 border-inline-width: 5px;
 border-inline-style: solid;
 border-inline-color: deeppink;
}
...
<span>Lorem ipsum dolor sit amet.</span>

Efekt:

Efekt użycia własności CSS border-inline-color

Wartości

Wartością własności border-inline-color może być dowolna wartość koloru CSS. Wartością początkową własności border-inline-color jest currentcolor.

Składnia

Własność border-inline-color przyjmuje jedną lub dwie wartości koloru CSS:

 • Jedna wartość: jeśli zostanie zdefiniowana tylko jedna wartość, to zostanie ona zastosowana do obu krawędzi obramowania, np.:
  border-inline-color: green;

  Obie krawędzie obramowania w orientacji śródliniowej będą zielone. To samo, co:

  border-inline-start-color: green;
  border-inline-end-color: green;
 • Dwie wartości: jeśli są zdefiniowane dwie wartości, to pierwsza odnosi się do początkowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej elementu, a druga – do końcowej krawędzi obramowania w orientacji śródliniowej elementu, np.:
  border-inline-color: green red;

  Krawędź początkowa będzie zielona, a końcowa – czerwona. To samo, co:

  border-inline-start-color: green;
  border-inline-end-color: red;

  Przykładowy efekt:

  Efekt użycia własności CSS border-inline-color

Zastosowanie

Własność border-inline-color ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML, a także do pseudoelementu ::first-letter.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML i pseudoelement ::first-letter
Własności składowe
Obsługiwane wartościWartość koloru CSS
Wartość początkowacurrentcolor
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – border-inline-color