Własność CSS border-block-start-style

> Dodaj do ulubionych

Własność CSS border-block-start-style to własność logiczna służąca do ustawiania stylu krawędzi początkowej obramowania w orientacji blokowej elementu.

Wybór krawędzi przez tę własność zależy od orientacji i kierunku tekstu. Jeśli na przykład tekst jest pisany od góry i od lewej (jak w języku polskim), to własność border-block-start-style odnosi się do górnej krawędzi obramowania, a więc odpowiada indywidualnej własności fizycznej border-top-style.

Jeżeli natomiast tekst jest pisany od prawej do lewej i w orientacji pionowej (jak np. w języku japońskim), to własność border-block-start-style odpowiada indywidualnej własności fizycznej border-right-style.

Przykład

W tym przykładzie element aside będzie miał czerwoną przerywaną początkową krawędź obramowania w orientacji blokowej o szerokości 4 pikseli:

aside {
  border-block-start-width: 4px;
  border-block-start-style: dotted;
  border-block-start-color: red;
}
...
<aside>Lorem ipsum dolor sit amet.</aside>

Efekt:

Efekt użycia własności CSS border-block-start-style

Wartości

Własność border-block-start-style przyjmuje jako wartość następujące słowa kluczowe: none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset.

Szczegółowy opis tych wartości znajduje się na stronie opisu własności border-style.

Składnia

Własność border-block-start-style przyjmuje jedną z wartości stylu obramowania wymienionych powyżej.

border-block-start-style: słowo_kluczowe;

Zastosowanie

Własność border-block-start-style ma zastosowanie do wszystkich elementów HTML, a także do pseudoelementu ::first-letter.

Podsumowanie

ZastosowanieWszystkie elementy HTML i pseudoelement ::first-letter
Obsługiwane wartościSłowa kluczowe: none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset.
Wartość początkowanone
DziedziczenieNie
SpecyfikacjaCSS Logical Properties and Values Level 1 – border-block-start-style