Pseudoelement CSS ::before

> Dodaj do ulubionych

Pseudoelement CSS ::before dodaje przed wybranym elementem wirtualny element śródliniowy, którego treścią jest wartość własności content. Element dodany przez pseudoelement ::before jest pierwszym dzieckiem wybranego elementu.

Pseudoelement ten jest używany do różnych celów związanych z wstawianiem treści przed elementami. Między innymi w połączeniu z pseudoelementem ::after może być używany do zdefiniowania cudzysłowów dla elementu q lub blockquote.

Przykład użycia ::before

Powiedzmy, że wstawiliśmy na stronę dłuższy cytat, który ujęliśmy w element blockquote, np.:


<blockquote>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.</blockquote>

Domyślnie przeglądarka nie doda do niego znaków cudzysłowu, ale możemy to zmienić za pomocą pseudoelementów ::before i ::after, np.:

<style>
  blockquote::before {content: "„";}
  blockquote::after {content: "”.";}
</style>
…
<blockquote>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam</blockquote>

Teraz nasz cytat w oknie przeglądarki wygląda tak:

Efekt użycia pseudoelementu CSS ::before

Jak widać, treść cytatu blokowego została poprawnie ujęta w cudzysłów.

Składnia ::after

Składnia pseudoelementu ::after:

::before {
  content "...";
  ...
}