Pseudoklasa CSS :any-link

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :any-link wybiera wszystkie elementy łączy będące kotwicami bez względu na to, czy zostały one już odwiedzone, czy nie. Prościej mówiąc, odnosi się ona do elementów a i area ze zdefiniowanym atrybutem href, a więc do wszystkich tych, do których odnoszą się pseudoklasy :link i :visited.

Za pomocą pseudoklasy :any-link można stylizować wszystkie, które są kotwicami, niezależnie od tego, czy strony do których prowadzą, zostały już odwiedzone przez użytkownika, czy nie. Spójrz na poniższy przykład:

<style>
  :any-link {color: red}
</style>
...
<a href="https://shebang.pl">Shebang.pl</a>
<a>Pusty odnośnik</a>

W tym przypadku tylko pierwszy element a będzie miał czerwony kolor pisma, ponieważ ma zdefiniowany atrybut href. Drugi z tych elementów nie zostanie wybrany przez pseudoklasę :any-link.

Składnia pseudoklasy :any-link:

:any-link {...}