Pseudoklasa CSS :active

> Dodaj do ulubionych

Pseudoklasa CSS :active wybiera element, który został aktywowany przez użytkownika, czyli np. w przypadku przeglądarek komputerów stacjonarnych, wybiera element kliknięty i odnosi się do niego przez cały czas trzymania przez użytkownika wciśniętego przycisku myszy.

Używa się jej np. do zmiany wyglądu przycisków i łączy przez krótką chwilę po tym, jak zostały kliknięte i jeszcze nie nastąpiło przejście do nowej strony.

Przykład użycia :active

Aby wyraźnie zaobserwować działanie tej pseudoklasy, można za jej pomocą zdefiniować formatowanie np. dla elementu p:

p:active {color: green}

Kiedy użytkownik kliknie którykolwiek akapit na stronie, jego kolor pisma zmieni się na zielony i pozostanie taki, dopóki użytkownik będzie trzymał wciśnięty przycisk myszy.

Składnia :active

Składnia pseudoklasy :active:

:active {...}