Rozdział 2. Prawo Ohma

> Dodaj do ulubionych

„Prąd o natężeniu jednego mikroampera przepływający pod oporem jednego ohma powoduje spadek potencjału o jeden mikrowolt”.

— Georg Simon Ohm

W rozdziale

Współautorzy

Współautorzy tego rozdziału są wymienieni w kolejności chronologicznej od ostatniego. Daty i dane kontaktowe znajdują się w dodatku 2 (Lista współautorów).

Larry Cramblett (20 września 2004 r.): znalazł poważny błąd typograficzny w podrozdziale „Przewodnictwo nieliniowe”.

James Boorn (18 stycznia 2001 r.): znalazł błąd struktury zdania i podał poprawkę. Ponadto wykrył niespójność w wymaganiach składni list połączeń między wersjami 2g6 i 3f5 programu SPICE.

Dr Ben Crowell (13 stycznia 2001 r.): uściślenie definicji napięcia i ładunku.

Jason Starck (czerwiec 2000 r.): formatowanie dokumentu HTML, które nadało drugiemu wydaniu znacznie lepszy wygląd.

Autor: Tony R. Kuphaldt

Źródło: https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/DC/DC_2.html

Tłumaczenie: Łukasz Piwko

Treść tej strony jest dostępna na zasadach licencji Design Science License