worker thread: wątek pracownik

> Dodaj do ulubionych
Wątek (thread of execution) wykonujący jakieś zadania na polecenie dyspozytora (dispatcher thread).

Dodaj komentarz

18 − 1 =