type: typ

> Dodaj do ulubionych |
Share
Właściwość obiektu określająca jakiego rodzaju dane można w nim przechowywać, np. w obiektach typu int można przechowywać liczby całkowite. Wyróżnia się dwa rodzaje typów: typy wbudowane (built-in-type) i typy zdefiniowane przez użytkownika, które w programowaniu obiektowym nazywa się klasami.

Dodaj komentarz

cztery + 3 =