type: typ

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Właściwość obiektu określająca jakiego rodzaju dane można w nim przechowywać, np. w obiektach typu int można przechowywać liczby całkowite. Wyróżnia się dwa rodzaje typów: typy wbudowane (built-in-type) i typy zdefiniowane przez użytkownika, które w programowaniu obiektowym nazywa się klasami.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.