thread of execution: wątek wykonawczy

> Dodaj do ulubionych
Gałąź programu, która stanowi osobną jednostkę (obiekt) wykonującą zadania współbieżnie z innymi wątkami wykonawczymi (w skrócie wątkami). W większości systemów wątki zawierają się w procesach (process-operating-system) i można utworzyć dowolną ich liczbę. Każdy wątek ma własny stos wywołań (runtime stack) oraz współdzieli z innymi wątkami zasoby pamięciowe, zmienne globalne itp.

Dodaj komentarz

4 × pięć =