structural markup: strukturalny kod HTML

> Dodaj do ulubionych
Istnieją dwie „główne szkoły” tworzenia stron internetowych — stara i nowa. Stara metoda polega na pisaniu prezentacyjnego kodu HTML (presentational-markup). Natomiast cechą nowego sposobu jest pisanie kodu strukturalnego, czyli odzwierciedlającego strukturę prezentowanych na stronie informacji, a nie definiującego ich wygląd. Tzn. w kodzie strukturalnym wszystkie elementy HTML są używane zgodnie z przeznaczeniem, np. tabeli używa się tylko do przedstawiania danych tabelarycznych (a nie np. do tworzenia układów stron) itd. Druga cecha kodu strukturalnego to brak elementów prezentacyjnych, jak np. element font. W podejściu strukturalnym, elementy HTML służą do zdefiniowania struktury informacji. Natomiast sposób jej zaprezentowania (wygląd) określają kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets).

Dodaj komentarz

18 − osiemnaście =