statement modifier: modyfikator instrukcji

> Dodaj do ulubionych
Instrukcja programistyczna służąca do modyfikowania działania innych instrukcji programistycznych. Przykład w języku Ruby: print x if x* — w instrukcji tej modyfikatorem jest słowo kluczowe if.

* Źródło: The Ruby Programming Language. David Flanagan, Yukihiro Matsumoto. O’Reilly 2008.

Dodaj komentarz

trzy × 2 =