soft real time: łagodne ograniczenia czasowe

> Dodaj do ulubionych
Wymóg oznaczający, że pewne zdarzenie musi wystąpić przed upływem określonego czasu, ale dopuszczalne są niewielkie odstępstwa. Wymóg ten jest najczęściej stosowany w programowaniu systemów wbudowanych, w których precyzyjny czas odpowiedzi urządzenia nie jest krytyczny, np. pilot telewizora może zadziałać z kilku milisekundowym opóźnieniem bez żadnej szkody dla użytkownika, który nawet tego nie zauważy.

Dodaj komentarz

15 − 1 =