signed integer: liczba całkowita ze znakiem

> Dodaj do ulubionych
Liczba całkowita, której reprezentacja binarna dzieli się na dwie części — bit znaku i wartość bezwzględną (absolute-value). Wartość bitu znaku określa czy liczba jest dodatnia, czy ujemna. Wydzielenie jednego bitu dla znaku oznacza, że jest o jeden bit mniej do reprezentowania wartości bezwzględnej liczby, a więc liczba ośmiobitowa w rzeczywistości do reprezentacji swojej wartości wykorzystuje 7 bitów.

Dodaj komentarz

cztery × 2 =