select: zaznaczyć

> Dodaj do ulubionych
Wybrać za pomocą myszy (lub odpowiednich klawiszy klawiatury), np. zaznaczyć pole wyboru kliknięciem lewym przyciskiem myszy lub zaznaczyć fragment tekstu za pomocą kliknięcia i przeciągnięcia myszą.

Dodaj komentarz

jeden × 1 =