scientific notation: notacja naukowa

> Dodaj do ulubionych
Metoda przedstawiania liczb w formacie a x 10n, gdzie a jest liczbą rzeczywistą należącą do przedziału 1 ≤ a < 10, a n jest liczbą całkowitą. Np. liczba 12345 w notacji naukowej to 1,2345x104. Inna nazwa to notacja wykładnicza (exponential notation).

Dodaj komentarz

dwadzieścia − 19 =