reverse Polish notation: odwrotna notacja polska (ONP)

> Dodaj do ulubionych
Sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych polegający na umieszczaniu operatora za argumentami, zamiast między nimi. Dzięki takiemu zapisowi można z wyrażeń arytmetycznych całkowicie wyeliminować nawiasy. Ta opracowana przez profesora Jana Łukasiewicza technika znalazła zastosowanie między innymi w budowie translatorów.

Dodaj komentarz

1 − 1 =