relative unit: jednostka względna

> Dodaj do ulubionych
Jednostka, której wielkość jest zależna od określonych czynników. Np. w języku CSS istnieje jednostka em, która jest względna w odniesieniu do rozmiaru pisma w danym elemencie HTML. Jeśli np. dla elementu p zostanie ustawiony rozmiar pisma 10 px, a wysokość tego elementu zostanie ustawiona na 3 em, to element ten będzie miał wysokość 30px.

Dodaj komentarz

jeden × 2 =