rational number: liczba wymierna

> Dodaj do ulubionych
Liczba, którą można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych (ułamka zwykłego), np. 3/4.

Dodaj komentarz

dwanaście + 12 =