public interface of a class: interfejs publiczny klasy

> Dodaj do ulubionych
W programowaniu obiektowym jest to zbiór elementów (funkcji, zmiennych, stałych itp.) klasy, które są dostępne na zewnątrz tej klasy, tzn. można uzyskać do nich bezpośredni dostęp z innych klas, funkcji itp.

Dodaj komentarz

14 − 9 =