pseudo-element: pseudoelement

> Dodaj do ulubionych
Element formatujący języka CSS umożliwiający dostęp do niektórych części dokumentów HTML i XML (i spokrewnionych), które nie należą do drzewa dokumentu (document-tree). Istnieją np. pseudoelementy pozwalające sformatować pierwszy znak lub pierwszy wiersz wybranego elementu w dokumencie. Pseudoelementy zawsze zaczynają się od dwukropka, po którym wpisuje się właściwą nazwę tego selektora. Np. poniższa reguła CSS zmieni kolor pierwszego wiersza tekstu mieszczącego się w elemencie p na czerwony:

p:first-line {color: red}

Dodaj komentarz

dziesięć − 7 =