pseudo-class: pseudoklasa

> Dodaj do ulubionych
Element formatujący języka CSS umożliwiający dostęp do niektórych elementów dokumentów HTML i XML (i spokrewnionych) na podstawie ich własności innych niż nazwa, atrybut lub zawartość. Istnieje np. pseudoklasa pozwalająca sformatować pierwszy element dziecko dowolnego innego elementu. Pseudoklasy zawsze zaczynają się od dwukropka, po którym wpisuje się właściwą nazwę tego selektora. Przed dwukropkiem można wpisać nazwę elementu dziecka, o który chodzi. Jeśli się jej nie wpisze, zostaną dopasowane wszystkie pierwsze elementy dziecka we wszystkich określonych elementach w dokumencie. Np. poniższa reguła CSS

p > :first-child {color: red}

zmieni na czerwono kolor pierwszego elementu dziecka każdego elementu p w dokumencie.

Dodaj komentarz

18 − 17 =