numeric type overflow: przekroczenie zakresu typu liczbowego

> Dodaj do ulubionych
Próba zapisania w zmiennej typu liczbowego wartości większej niż pozwala na to jej typ, np. w języku Java przekroczeniem zakresu typu integer jest próba zapisania w zmiennej typu int wartości większej od 2 147 483 647.

Dodaj komentarz

2 × 3 =