non-replaced element: element niezastępowany

> Dodaj do ulubionych
Element w źródle dokumentu strukturalnego (np. HTML), w miejsce którego aplikacja nie wstawia żadnego zewnętrznego obiektu (np. rysunku), tylko prezentuje jego rzeczywistą treść (zdefiniowaną w źródle). Przykładem takiego elementu w języku HTML jest p. Por. z replaced-element.

Dodaj komentarz

5 × dwa =