non-intrusive container: kontener nieintruzyjny

> Dodaj do ulubionych
Rodzaj kontenera w języku C++, w którym nie jest wymagane, aby typy przechowywanych obiektów pochodziły od jakiejś określonej klasy. Bardziej szczegółowe informacje na temat nieintruzyjnych i intruzyjnych kontenerów można znaleźć na stronie http://www.boost.org/doc/libs/1_38_0/doc/html/intrusive/intrusive_vs_nontrusive.html.

Dodaj komentarz

pięć × 2 =