.NET: platforma .NET

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Zintegrowane środowisko programistyczne firmy Microsoft przeznaczone dla systemów Windows. Składa się z dwóch głównych części: wspólnego środowiska uruchomieniowego (common language runtime — CLR) i biblioteki klas (.NET Framework class library). Fundamentem platformy .NET jest CLR — rodzaj maszyny wirtualnej (virtual machine) zarządzającej wykonywaniem kodu, pamięcią, wątkami wykonawczymi itd. Programy pisane dla platformy .NET działają pod kontrolą CLR. Technologia .NET nie jest związana z konkretnym językiem, a do pisania przeznaczonych na nią programów można wykorzystywać np. języki C++/CLI, C#, J# i Visual Basic.

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.