naming convention: konwencja nazewnicza

> Dodaj do ulubionych
Zestaw reguł dotyczących tworzenia nazw konstrukcji programistycznych. Np. w języku Ruby istnieje konwencja, zgodnie z którą nazwy metod zwracających wartości logiczne zwykle są zakończone znakiem zapytania, np. is_a?.

Dodaj komentarz

3 × 1 =