mnemonic key: klawisz skrótu

> Dodaj do ulubionych
Klawisz, którego naciśnięcie spowoduje uruchomienie odpowiadającej mu opcji lub polecenia w menu. Klawisz ten jest najczęściej oznaczony w nazwie opcji lub polecenia podkreśleniem odpowiadającej mu litery. Na przykład w wielu programach po otwarciu menu Pomoc, można uruchomić polecenie O programie naciskając klawisz O.

Dodaj komentarz

dziesięć − 2 =