markup language: język znaczników, język znakowania informacji

> Dodaj do ulubionych
System znaków i symboli o określonej składni i semantyce służących do oznaczania elementów tekstowych w dokumentach tekstowych. Do najważniejszych funkcji znaczników należą:

1. Określenie sposobu prezentacji poszczególnych fragmentów tekstu.

2. Zdefiniowanie struktury dokumentu, tzn. oznaczenie poszczególnych akapitów, nagłówków, łączy hipertekstowych itd.

Do najczęściej wykorzystywanych języków znaczników należą HTML (i XHTML) oraz XML.

Dodaj komentarz

1 × 2 =