logical OR: operator sumy logicznej, operator OR

> Dodaj do ulubionych |
Share
Operator (najczęściej w postaci ||) pobierający dwa argumenty i zwracający wartość prawda, gdy jeden lub oba argumenty reprezentują wartość prawda lub fałsz w pozostałych przypadkach. Na przykład wynikiem wyrażenia xx>0 || yy>0 w języku PHP będzie true (prawda), jeśli przynajmniej jedna ze zmiennych x i y będzie miała wartość większą od 0. W pozostałych sytuacjach wartością tego wyrażenia będzie false (fałsz).

Dodaj komentarz

dwadzieścia − pięć =