logical AND: operator iloczynu logicznego, operator AND

22 listopada 2012
1 gwiadka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Operator (najczęściej w postaci &&) pobierający dwa argumenty i zwracający wartość prawda, gdy oba argumenty reprezentują wartość prawda lub fałsz w pozostałych przypadkach. Na przykład wynikiem wyrażenia xx>0 && yy>0 w języku PHP będzie true (prawda), jeśli zmienne x i y będą miały wartość większą od 0. W pozostałych sytuacjach wartością tego wyrażenia będzie false (fałsz).

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.